Όροι Χρήσης

Εισαγωγή στο ηλεκτρονικό κατάστημα – Γενικοί Όροι Χρήσης:

Το metaxasfits.com αποτελεί το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων βιβλιοχαρτοπωλείου και ειδών τεχνολογίας και δώρων της εταιρίας “ΗΛΙΑΝΑ ΜΕΤΑΞΑ ΜΟΝΟΠΡΩΣΟΠΗ ΙΚΕ” (εφεξής “Η εταιρεία”) με αριθμό ΓΕΜΗ: 148013401000

1. Ειδικότερα στοιχεία – πληροφορίες καταστήματος: 

Δ/νση Έδρας της εταιρίας: Ελαιώνων 27, Παλλήνη, Αθήνα, 153 51

ΑΦΜ: 801055940 – ΔΟΥ: ΠΑΛΛΗΝΗΣ

Email επικοινωνίας: info@metaxasfits.com

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2106666538

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά εκ των προτέρων και βεβαιωθείτε ότι συμφωνείτε με τους όρους και προϋποθέσεις.

Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αλλάζει το περιεχόμενο της ιστοσελίδας metaxasfits.com ανά πάσα στιγμή χωρίς την σχετική ενημέρωση των χρηστών. Καθώς η εταιρία ενημερώνει μέσω αυτής της ιστοσελίδας για οποιεσδήποτε αλλαγές στους όρους χρήσης & συναλλαγής, οι επισκέπτες / χρήστες του ηλεκτρονικού καταστήματος φέρουν την ευθύνη να ελέγχουν περιοδικά για τυχόν τροποποιήσεις. 

Απαγορεύεται η χρήση της ιστοσελίδας από ανηλίκους. Με την είσοδό σας, δηλώνεται ότι είστε ενήλικας και έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα, ενώ δεσμεύεστε ότι δεν θα επιτρέψετε την χρήση των στοιχείων σας και των κωδικών εισόδου σας από ανηλίκους. 

2. Παρεχόμενες πληροφορίες και Προϊόντα:

Η εταιρία δεσμεύεται για την ποιότητα, πληρότητα και εγκυρότητα τόσο των πληροφοριών που διατίθενται όσο και για τα χαρακτηριστικά που συνοδεύουν τα προϊόντα που αναρτώνται στην ιστοσελίδα. Η εταιρία δεσμεύεται να επικαιροποιεί πληροφορίες σύμφωνα με τις επίσημες ιστοσελίδες των προμηθευτών της ενώ, στα πλαίσια καλής πίστης, δεν ευθύνεται για τεχνικής ή τυπογραφικής φύσης λάθη.

3. Περιορισμός ευθύνης:

Η εταιρία δεν μπορεί να εγγυηθεί για την διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων, ωστόσο, δεσμεύεται για την έγκαιρη ενημέρωση των τελικών καταναλωτών περί της μη διαθεσιμότητας τους.

Η εταιρία δεν φέρει ευθύνη για τυχόν τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, τα οποία έχουν να κάνουν με συμβατότητα της δικής τους υποδομής. Επίσης, όπου υπάρχει παραπομπή σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων, το bookcorner.gr δεν φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη τυχόν προκύψει και δεν ευθύνεται για το περιεχόμενο των σελίδων αυτών, καθώς ο επισκέπτης έχει πρόσβαση σε αυτές αποκλειστικά με δική του επιλογή και ευθύνη.

4. Υποχρεώσεις χρήστη – επισκέπτη:

Οι χρήστες και επισκέπτες της ιστοσελίδας του ηλεκτρονικού καταστήματος www.bookcorner.gr αποδέχονται και δεσμεύονται ότι δεν θα χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα για αποστολή, δημοσίευση και και γενικά με οποιοδήποτε τρόπο μετάδοση παράνομου, βλαβερού, απειλητικού, ρατσιστικού, προσβλητικού, ενοχλητικού, συκοφαντικού, δυσφημιστικού, χυδαίου, άσεμνου, λιβελογραφικού ή επιβλαβές προς τους ανηλίκους περιεχομένου. 

Επιπλέον, η επίσκεψη του διαδικτυακού τόπου metaxasfits.com και η πραγματοποίηση συναλλαγών μέσω αυτού πρέπει να γίνεται για προσωπική και ιδιωτική χρήση και αποκλειστικά για νόμιμους σκοπούς και με τρόπο που να μην περιορίζει ή εμποδίζει τη χρήση του από τρίτους. Ο επισκέπτης υποχρεούται να χρησιμοποιεί το διαδικτυακό τόπο σύμφωνα με το νόμο, τα χρηστά ήθη και τους παρόντες όρους, και να μην προβαίνει σε πράξεις ή παραλείψεις, που μπορούν να προκαλέσουν βλάβη ή δυσλειτουργία αυτού ή να επηρεάσουν ή να θέσουν σε κίνδυνο την παροχή των υπηρεσιών της ιστοσελίδας.

Οι χρήστες δεν δικαιούνται να μεταδίδουν εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συναλλακτικών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας ούτε να παραβιάζουν οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα και μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων. Τέλος, δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα διότι παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και των διατάξεων αυτής, αλλά ούτε δύναται να παρενοχλήσουν τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και περιεχόμενο, ή να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.

5. Νομική σημείωση

Σε ενημερώνουμε ότι από 15/02/2016 τέθηκε σε εφαρμογή η εφαρμογή Ηλεκτρονικής Επίλυσης Διαφορών (ΗΕΔ) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πρόκειται για ένα μηχανισμό εναλλακτικής επίλυσης διαφορών δια μέσου πιστοποιημένων φορέων εναλλακτικής επίλυσης διαφορών (για την Ελλάδα: Συνήγορος του Καταναλωτή & Μεσολαβητής Τραπεζικών – Επενδυτικών Υπηρεσιών) με στόχο τον συμβιβασμό διαφορών μεταξύ καταναλωτών και προμηθευτών on line εντός 90 ημερών, εξωδικαστικά.

Η χρήση της ιστοσελίδας προϋποθέτει και συνεπάγεται τη ρητή και ανεπιφύλακτη αποδοχή των παραπάνω όρων από τον χρήστη.

X